Kapcsolat Facebook Bejelentkezés
iskola, óvoda

Olyan van, hogy valaki „csupán” érzékeny II. – A szuperérzékeny gyerek

A szuperérzékenység alkati adottság. Finom idegrendszert és intenzív belső megélésmódot feltételez, és ahogyan az alkati adottságoknál általában, úgy itt is kevés az esély ennek megváltoztatására. A legtöbb esetben ez a vonás öröklött, de szuperérzékennyé válhat bárki, aki élete során túl intenzív és/vagy hosszantartó stressznek, feszültségnek van kitéve. Egy öröklötten HSP ember születésétől rendelkezik ezzel a személyiségvonással, így minden bizonnyal már csecsemő korában hasfájós, sokat síró, könnyen túlingerelhető, nyugtalan, ám különösen tanulékony baba volt.

Az amerikai kutató-pszichológus és író, Elaine N. Aron már több mint húsz éve kutatja és bizonyítja, hogy vannak máshogy működő emberek, akiket talán tévesen címkéznek fel pl. az ADHD tünetegyüttes, vagy az autizmus spektrum diagnózissal. Szuperérzékenyeknek (high sensitive person/HSP) nevezi őket. 

A HSP gyerekek sokszor átlagon felüli képzelőerővel, intuícióval és intelligenciával rendelkeznek, kimagaslóan magas az empátiakészségük. Jellemző rájuk az átlagon felüli kreativitás, éleslátás, a divergens gondolkodás, a problémaérzékenység, a szenvedélyesség, a nonkonformitás, a perfekcionizmus és a lelkiismeretesség is. Vonzódnak a művészetek mindenféle formájához, különösen a zenéhez. Gyakran hangzik el velük kapcsolatban, hogy az igazság bajnokai. Szívükön viselik mások sorsát, kifinomult és mély érzéseikre jellemző, hogy szinte magukénak élik meg mások szenvedését, nehézségeit. De ugyanúgy jellemző rájuk az óvatosság, a megfontoltság és az egyedüllétre való nagyon erős igény. Idegrendszerük alkati adottsága az intenzívebb reagálás, és abbéli igyekezetükben, hogy olyanok legyenek, mint a többiek, csak fokozódik a feszültség bennük. Ez hamar kimerüléshez vezet. 


Sokszor gondolják a HSP gyerekekről társaik, hogy „dilis", "hisztis”, hiszen az iskolai környezet csak nagyon ritkán kedvez nekik. Nem is csoda, ha rendszerint bekerülnek az ADHD tünetcsoporttal bélyegzett gyerekek közé. Mindemellett jellemző, hogy a társaikkal kifejezetten jó kapcsolatokat ápolnak, elfogadott és elismert tagjai is egy közösségnek. Nem jellemző rájuk, hogy nagyhangú vezérévé válnának az osztálynak, de megfigyelhető hogy a tanácsadó, a szellemi irányító szerepében működnek. Elfogadottságukat, azt hogy társaik szeretik őket, mégsem érzékelik a maga valóságában, mert fejlett, bár még nem tudatos, önreflexiós képességükkel, felismerik „másságukat”.

Egy HSP gyerek elbizonytalanodik, amikor túl sok az ismeretlen körülötte. Mivel az érzékelése jóval több inger befogadását teszi lehetővé, az amúgy is impulzusokkal teli iskolai helyzeteket ők jóval több dimenzióban fogják fel, így érthető, hogy jóval több időre van szükségük a feldolgozás folyamatára is. Egy túlingerelt HSP gyerek nem tudja megfogalmazni, hogy most telítődött éppen az ingerekkel és elnézést, de időt kér a feldolgozáshoz. Nincs is rá módja. Nem jellemző, hogy egy osztályközösségben figyelem jut az ilyen egyéni működések észrevételére és kezelésére, hiszen jellemzően már a tananyaggal is túlterhelik a kis elsősöket. Ráadásul még meg kell tanulni 20-30 másik gyerek nevét, el kell igazodni és helyet kell találni az alakuló csoportban, új szabályokhoz, normákhoz kell alkalmazkodni. A megszokottól eltérő hangokkal, illatokkal, ízekkel, stb. kell megbarátkozni.

Amikor túltelítődünk, akkor az agyunk leszabályoz, így van ez mindannyiunknál. A nehézség az, hogy a HSP gyerekek sokkal hamarabb fáradnak el. Ekkor következnek a pótcselekvések és az ösztönös menekülési próbálkozások, mivel még nincsenek más eszközeik ahhoz, hogy megnyugodhassanak. Külső szemlélő számára ez lehet motoros nyugtalanság, hangoskodás, az óra zavarása vagy éppen negligálása és a „kikapcsolás”, ami akár az óra közbeni elalvásig is eljuthat.
Valószínűnek tartom, hogy az ilyen típusú idegrendszerrel élő emberek – kicsik és nagyok – nagyobb számban találhatók az alternatív pedagógiai programmal működő iskolákban. Aron azt írja, hogy nem azért nem kompatibilis a HSP működési mód a mai világ – és így a hagyományos iskolák – működésével, mert a HSP emberek számára a belső megélés, a világ szubjektív leképeződése az irányadó. Számukra a jutalom az ideáloknak való megfelelés és egyensúlyuk megteremtéséhez a nyugalom az egyik legfontosabb tényező. Önvizsgálatuk során saját megítélésük legfőbb mércéje a lelkiismeret.

A világ ezzel szemben túlnyomó részt az ego győzelméről vagy vereségéről szól, a külső és tárgyi valósághoz való objektív igazodás az általános elvárás. A legnagyobb elismerést az egyéni és kézzel fogható jutalmak jelentik, és a teljesítmény megítélésének legfőbb mércéjévé a külső megerősítések váltak. Ez az értékirányultság az iskolákat is áthatja. A hagyományos oktatás kevésbé épít a belső motivációk fenntartására és tovább erősítésére, helyette egy külsőleg vezérelt jutalmazási és/vagy büntetési rendszerre kondicionálja a gyerekeket. Ez jóval egyszerűbb és könnyebb tanulási utakat jelent, kisebb pszichés erőfeszítést igényel, mint a belső kontrolos működés. Nem meglepő, hogy a gyerekek többsége hamar át is áll a külső megerősítések távirányítására; a piros pontok, nyomdák gyűjtésére majd az osztályzatokért vívott, olykor már csupán magolási versenyre.


Könnyen lehet, hogy azokban az iskolákban, ahol igyekeznek építeni a természetes belső motiváltságra és előnyben részesítik például a személyre szóló, formatív szöveges értékelést az osztályzatokkal szemben, ahol a tanulás folyamata és nem a tanítás áll a középpontban, ott több HSP ember is található, egész egyszerűen azért, mert számukra ez a működésmód biztosítja a harmonikus fejlődést.
Úgy gondolom, hogy nagy feladat, de nagy előrelépés is lenne, ha pedagógusként képesek lennénk felismerni és kezelni, sőt, saját maguk és a közösség hasznára váltani HSP gyerekek máshogy működését.


- http://hsperson.com/about-dr-elaine-aron/

Ha nem szeretnél lemaradni hasonló cikkekről, akkor nyomj egy like-ot a Szülő 2.0 oldalára!

Szólj hozzá!

Olvasóink történetei

  • Minta cikk 1.

    Minta cikk 1.

    "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat."

    App Hungary
További történetek >>>
Nevelni ésszel, szívvel, vagy hagyománnyal?
iskola, óvoda

Nevelni ésszel, szívvel, vagy hagyománnyal?

Mindenki ért a gyerekneveléshez. Mindenki vagy nevelt, vagy nevel vagy őt nevelték, de bármilyen vonatkozásban is találkozik a neveléssel, szakértővé válik. A saját élmény, az otthonról hozott hagyomány és tapasztalat erősebb bármilyen szakszerű megnyilatkozásnál, sőt akár ellentétes állásfoglalásként is megél egymás mellett.

 

Farkasszemet nézve a félelmekkel
interjúk

Farkasszemet nézve a félelmekkel

A félelem végigkísér egész életünkben. Kisgyerek korunktól egészen idős korunkig. Jó lenne hát megbarátkozni vele, megszelídíteni, ha már az életünk része. Ezt segíti Al Ghaoui Hesna, Holli a Hős című mesekönyve, akinek főszereplője bátor mintája lehet gyerekeinknek és nekünk is.

Lehet egy kérdéssel több?
határon túl

Lehet egy kérdéssel több?

Bennem megfogalmazódott vagy száz, amit fel kellett volna anno a fehér habos helyett a halványzöld, gyöngyös gallérúban, mert az én koromhoz (26) , az én helyzetemben... A kétéves lányom ordibált a szertartás alatt, hogy APA KOPASZ, jelzem legalább nem a császárról és a meztelenségről szólt az ének, de egyszerűen azóta is bánom, hogy ha már egyszer jelmezt húztam, - egyáltalán minek kell az a jelmez? - akkor miért nem lehetett 1000%osan. Szóval a kérdéseket miért nem tettem fel előtte, vagy közvetlen utána, vagy az eltelt húsz év során, és akkor most nem érezném úgy magam, mint a fuldokló, mikor a jószándékú segítők első lépésként bedugaszolják a végső menedék nádszálat a szájában.

A főzés, ami többféle intelligenciaterületet is megmozgat
ajánló

A főzés, ami többféle intelligenciaterületet is megmozgat

Bevallom, fejben jobban főzök. Meg ízlelni is jobban szeretek. Szóval sosem voltam az a tudatos kitchen women. Mégis, most amellett kampányolok, hogy főzzetek a gyerekeitekkel, meg nélkülük is sokat, mert az élet olyan területeit nyitja meg, amire nagyon kevés időnk jut!

Átlépni egy korszerűbb életbe, több mint akarat
Jövő Iskolája

Átlépni egy korszerűbb életbe, több mint akarat

Miközben omladoznak a régi iskolatípusok, és feszegetjük a retorikai határokat, gyakran ütközünk falakba. Saját falainkba. És szembesülünk azzal, hogy épp saját magunk miatt nincs haladás, modernitás, innovatív megoldások. Se az iskolákban, se otthonainkban. Miközben a szabad oktatást és a korszerű tudást követeljük, valójában 19. századi szerepekbe bújva az ajtót magunkra zárva régi mintáink szerint neveljük a gyerekeinket.