Kapcsolat Facebook Bejelentkezés
iskola, óvoda

Segítünk megérteni a diszlexiát

A gyerekek különböző ütemben tanulnak meg olvasni és teljesen normális, hogy bizonyos pontjai ennek a folyamatnak küzdelmesebbek számukra. Ám ha a gyermeked kifejezetten frusztrált az olvasástól és írástól, és nem csupán egy rövidebb időszakban, lehetséges, hogy egy tanulási zavara van, amit diszlexiának hívnak.

A diszlexia egy speciális tanulási képességzavar az olvasás terén. A diszlexiás gyerekek számára nehézséget okoz a pontos és folyékony olvasás, emellett nehézségeik lehetnek a szövegértés, a helyesírás és az írás terén is.Támogatni egy diszlexiás gyermeket egy utazás a vele foglalkozó felnőtt számára is. Ahogy haladsz ezen az úton, rengeteg tudással fogsz gyarapodni arról, hogy a gyermekedet milyen kihívások elé állítja az olvasás, hogy milyen küzdelmes is számára – és arról is, hogy számtalan módon segítheted őt abban, hogy sikeres legyen az iskolában és az életben. (mintha ez a kettő két különböző dolog lenne!)

Tények a diszlexiáról

A diszlexia…

 • Idegrendszeri eredetű jelenség, ami megnehezíti, hogy megtanuljon valaki folyékonyan és pontosan olvasni.
 • Egy életre szóló körülmény. A gyerekek nem növik ki a diszlexiát, de a megfelelő támogatással megszilárdíthatók az olvasáshoz szükséges kulcs képességek.
 • Hétköznapi, tanulást érintő jelenség. Rengeteg sikeres ember diszlexiás. A kutatók több, mint egy évszázada tanulmányozzák.

A diszlexia nem…

 • Nem érinti az intelligenciát. A diszlexiás gyerekek ugyanolyan okosak, mint a kortársaik.
 • Nem hallási probléma. A központi kérdés annak a megértése, hogy a szavakat alkotó hangokat hogyan reprezentálják a betűk.
 • Nem lustaság. A diszlexiás gyerekek nagyon keményen próbálkoznak, de több segítségre van szükségük az előrelépéshez.

Így segíthetünk a diszlexiás gyerekeknek

 • Több érzékszerven keresztül adjunk az írás-olvasás feladatokhoz utasításokat! A látás, hallás, mozgás és tapintás révén a gyerekek sokkal jobban bevonódnak.
 • A gyerekek igényeihez való alkalmazkodás segít a tanulásban és abban, hogy megmutathassák, amit tudnak. Írásbeli felmérések helyett kapjanak lehetőséget szóban beszámolni.
 • Éljünk a technika adta lehetőségekel, használjunk digitális eszközöket! Használjunk például hangoskönyveket és az írott szöveget a beszéddel, kiejtéssel összekapcsoló applikációkat. Ezek az eszközök segíthetnek megteremteni az olvasással küzdő gyerekek számára az olvasási feladatok játékosságát.

A diszlexia tehát egy olyan adottság, ami megnehezíti az olvasást egy egész életere szólóan. Ez a tanulási zavar fordul elő a legnagyobb számban a gyerekek körében a jelenlegi felmérések szerint, de hogy valójában a gyerekek hány százalékát érinti, azt pontosan nem tudjuk. Egyes szakértők szerint 5-10 % lehet ez a szám, más kutatások azt mutatják, hogy az emberek 17%-a mutat olvasási nehézségre utaló jeleket. Ennek a viszonylag nagy eltérésnek az oka az, hogy a szakértők különböző módokon határozhatják meg a diszlexiát.

A diszlexia alapvetően a pontos és folyékony olvasás terén jelentkező probléma. A diszlexiás gyerekek könnyen zavarba jönhetnek amikor az általuk olvasottakról kérdezik őket. Ezzel szemben, amikor ugyanazt felolvassa nekik valaki, nincs problémájuk a szöveg megértésével. A diszlexia által nehezített tanulás az alábbi képességeket is érintheti: szövegértés, betűzés és helyesírás, írás, matematika.
Sokan gondolják, hogy a diszlexia egy látással kapcsolatos kérdés, ezért fordítják meg vagy látják rossz irányban a gyerekek a betűket és írnak visszafelé. A diszlexia valójában nem a látást érintő probléma. 


Fontos tudnunk, hogy a diszlexia nem jelenti azt, hogy valaki nem elég intelligens, miközben valóban jelentősen befolyásolja a tanulási teljesítményt. A diszlexiás gyerekek ugyanolyan okosak, mint a többi velük egyidős gyerek. Sőt akár lehetnek okosabbak is!

A diszlexia nem betegség, sem testi, sem pszichés értelemben. Valójában ez egy tanulási stílus, ami általában olyan felmérésekkel állapítható meg, amik megmutatják, hogy egy kisgyerek az erősségeknek és gyengeségeknek csupán egy jellegzetes mintázatával bír. Olyan fajta gondolkodással, ami elsősorban nem a szavakhoz kötődik, elszakadva a verbalitástól sokkal inkább képekben gondolkodnak. Ez az iskolában hátrányt okozó agyműködés a későbbiekben előnynek bizonyulhat, vagyis máshonnan is ránézhetünk egy pillanatra. Számos tervező és mérnök bír ezzel a képességgel, ami lehetővé teszi számukra eredeti, formabontó dolgok létrehozását.

Rengeteg olyan ember van, aki diszlexiával küzd, mégis eredményes karriert futott be. Az élet minden területén találkozhatunk ilyen híres emberekkel, tudósok, írók, színészek, vállalkozók, politikusok. Hosszú a lista…

Sikersztorik. Diszlexiás hírességek a teljesség igénye nélkül:

A diszlexiások így látják a betűket:

Ha a gyermeked diszlexiás, nem fogja kinőni. De számtalan módon tudod támogatni őt. Rengeteg tanítási módszer és stratégia áll a rendelkezésünkre, hogy segítsük ezeket a gyerekeket megbirkózni az eléjük gördülő akadályokkal.


A diszlexia jelei és tünetei

A diszlexia eltérő mértékben van hatással az emberekre, és a tünetek különbözően jelentkezhetnek az egyes gyerekeknél. Általában a tünetek abban mutatkoznak meg, hogy a betűzés, a helyesírás és olvasás területén problémák jelentkeznek a pontossággal és a folyékonysággal. Ám néhány gyerekben a diszlexia ennél sokkal több mindent érinthet, az írást, a matematikát és a nyelvtanulást is.

Alapvető jel, ha egy gyerek bajban van a szavak dekódolásával. Ez az a képességünk, hogy a betűket össze tudjuk kapcsolni a hangokkal, ennek segítségével vagyunk képesek a pontos és folyamatos olvasásra. Az egyik ok, ami miatt a gyerekeknek nehézsége van a dekódolással az, hogy gyakran még egy ennél is alapvetőbb nyelvi készséggel is küzdenek, amit fonológiai tudtosságnak hívnak. Ez az arra való képesség, hogy felismerjük és el tudjuk külüöníteni a szavakban az egyes hangokat. Ez a zavar már az iskola előtt megmutatkozhat.

Néhány esetben a diszlexiára csak sokkal később derül fény, amikor már komplexebb kihívásokkal kell szembeniéznie. A diszlexia elakakadást okozhat a szövegértésnél, a folyékony hangos olvasásnál, a nyelvtan tanulásban vagy az elmélyültebb írást igénylő feladatoknál.
A diszlexiára utaló jel, amikor egy gyerek rendszeresen kitér az olvasás elől, legyen az hangos vagy magában olvasási feladat. Fontos jelzés, ha a gyerek ideges, szorongó, frusztált minden olvasási feladatnál. Ezek a jelzések jócskán az alapvető olvasási képességek elsajátítása után is jelentkezhetnek.

A diszlexia nagyon eltérő módon mutatkozhat meg a különböző életkorokban. Íme néhány példa:

Óvoda / iskolaelőkészítő

 • Megkésett beszédfejlődés
 • Nehezére esik felismerni, hogy két szó rímel
 • Küzdelemes számára leválasztani a szavak kezdő hangját
 • Új szavak megtanulása nehéz a számára
 • Bajban van a betűk felismerésével és hogy a megfelelő hanghoz kapcsolja őket
 • Kortársainál gyengébb a szókincse
 • Rendszeresen felcserél hangokat a beszédében
 • Amikor egy villát kérnek tőle, kanalat hoz helyette
 • Összetett utasításokat nem tud követni

Általános iskola

 • Bizonytalan abban, hogy az abc melyik betűje melyik hanghoz tartozik
 • Bajban van a szavak középső hangjának leválasztásával vagy hogy bizonyos hangokból új szavakat alkosson
 • Újonnan tanult szavak kiejtését visszautasíthatja
 • Gyakran nem tudja megkülönbözetetni a hasonló hangzású szavakat (pl. peap, bab)
 • Nehezen tesz különbséget a hasonló betűk között (pl. b, d)
 • Gyorsan elfelejti, hogyan kell helyesen leírni az újonnan tanult szavakat
 • A matematikában nehezen boldogul szöveges feladatokkal
 • Még a saját érdeklődési körében sem szeret olvasni
 • Összetett utasításokat nehezen követ
 • Az olvasott szöveget nehezen érti, de ha ugyanazt a szöveget felolvassuk neki, akkor tökéletesen érti.

Középiskola

 • Sok a helyesírási hibája
 • Sűrűn vissza kell olvasnia mondatokat vagy bekezdéseket
 • Alacsonyabb szinten olvas, mint ahogyan beszél
 • Amikor hangosan olvas, gyakran átugrik/kihagy rövid szavakat
 • Nem érti a szóvicceket és a szleng kifejezéseket
 • Számonkérésekben előnyben részesíti a többszörös feleletválasztós kérdéseket a kifejtősekkel szemben
 • Nehezen tanul idegen nyelveket
 • A diszlexia nem csupán a tanulást befolyásolja. Hatással van a mindennapos tevékenységekre és az ehhez szükséges készségekre is, mint például a társas interakciók, a memória és a stresszel való megküzdés.

Egyéb jelenségek, amik együtt járhatnak a diszlexiával

Számos gyereknek egynél több tanulási és figyelmet érintő nehézsége van. Vannak olyan problémák is, amiknek a tünetei olyanok, mintha diszlexiás lenne a gyerek, miközben nem az. Éppen ezért az a legjobb, hogy ha felmerül a gyanú bennünk, akkor a gyerek egy komplex viszgálaton esik át, ami érinti a tanulás minden területét.

Alább néhány olyan tanulást is érintő zavarról írunk, amik gyakran együtt járnak a diszlexiával, vagy összekeverik vele:

 • Az ADHD megnehezítheti, hogy a gyerekek olvasás vagy más tevékenységek közben fókuszáltan dolgozzanak. Az ADHD-s gyerekeknek durván 40%-a diszlexiás is. De lényeges, hogy a diszlexiás gyerekek babrálhatnak, játszadozhatnak, izeghetnek-mozoghatnak önmagában az olvasás okozta frusztráció miatt, aminek semmi köze az ADHD tünetegyütteshez.
 • A végrehajtó funkciók zavara az olvasás különböző területeit és részképességeit érintheti. A végrehajtó funkciók olyan fontos területeket foglalnak magukba, mint a szervezés, rugalmas gondolkodás és a munka memória.
 • A lassú információ feldologozási sebesség egyfomán hatással van a tanulás minden területére, így az olvasásra is. Azok a gyerekek, akiknek ezen a területen van nehézségük, lassabban tudják felvenni és feldolgozni az információkat, majd válaszolni azokra. Ez nagyban megnehezítheti az olvasás alapját jelentő képességek elsajátítását is, később pedig az olvasott szöveg jelentésének megértését.
 • Auditív információfeldolgozás zavara. Meghatározóan befolyásolja egy gyerek arra való képességét, hogy válogatni tudjon a hallott hangok között. Ez pedig olvasási nehézséget is okozhat. Ezzel a hallási zavarral a gyerekek gyakran nehézségbe ütköznek azzal kapcsolatban, hogy felismerjék a különbséget az egyes hangok és ugyanezen hangok szavakban való hangoztatása között.
 • Vizuális információfeldolgozás zavara. Nehézség a látási ingerek feldolgozása terén. Ezzel a feldolgozási zavarral a gyerekek arról panaszkodnak, hogy homályosan látnak, vagy hogy a betűk ugrálnak a szemük előtt. Ezt hunyorgással vagy azzal próbálják kompenzálni, hogy az egyik szemüket becsukják. Gyakran megfordítanak betűket írás közben és nehezükre esik a vonalak között maradni.
 • A diszgráfia a gyerekekenek azt a részképességét befolyásolja, hogy betűzni tudjanak és hogy betűket és számokat formázzanak. Nehéz lehet számukra a papíron való tájékozódás, a munkájuk elrendezése a papíron.
 • A diszkalkulia a matematikai tevékenységeket nehezíti meg. Sok gyereknek van egyformán komoly nehézsége mind az olvasás, mind a matematika terén. A diszlexia gyakran jár együtt diszkalkuliával. A számolási nehézségek mindkét zavarhoz szorosan kapcsolódnak.

A diszlexia lehetséges okai

A kutatók a mai napig sem tuták még pontosan megállapítani, hogy mi okozza a diszlexiát. Ám azt tudják, hogy a genetika és az agyban lévő eltérések szerepet játszanak benne. Íme a diszlexia néhány lehetséges oka:

Gének és örökség: A diszlexia gyakran családi vonás. A diszlexiás gyerekek rokonainak 40%-a küzd hasonló problémákkal. A szülők 49%-a szintén diszlexiás. A tudósok számos olyan gént találtak, ami kapcsolódik az olvasást és a nyelv feldolgozását érintő területekhez.

Az agy anatómiája és aktivitása: agyi képalkotó vizsgálatokkal kimutatták, hogy különbség van a diszlexiás és nem diszlexiás ember agyműködése között. Ez a különbség azokon az agyi területeken mutatkozik, amik az olvasáshoz szükséges kulcs képességekért felelnek. Ilyenek pl. hogy tudjuk, az egyes hangok hogyan jelennek meg a szavakban illetve hogy felismerjük a leírt szavakat.

Mindezen túl ma már tudjuk, hogy az agy felnőtt korban is képes a változásra (Ez a neuroplaszticitás elmélete.) Számos vizsgálat kimutatta, hogy a diszlexiás emberek agyműködése megváltozik a megfelelő támogatást követően. A tudósok pedig egyre több részletet tárnak fel.

Hogyan lesz a gyanúból diagnózis

Az egyetlen útja, hogy megbizonyosodj arról, a gyermeked valóban diszlexiás, hogy felméreted őt, vagy az iskolában elindulva, vagy magán úton. Ha a gyermekednek diszlexia diagnózisa van lehetővé teszi a számára, hogy az iskolában megkapja a szükséges segítséget és ellátást.
Mielőtt kérnéd a gyermeked felmérését, nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges betegséget kizárjanak, ami szerepet játszhat az észlelt tünetek kialakulásában. A legfontosabb a hallás és látásvizsgálat.
Ezt követően a felmérést vegző szakember lehet az iskola pszichológus, klinikai pszichológus vagy gyermek neuropszichológus.
A felmérés során több speciális diszlexia tesztet végeznek el a gyermekeddel, miközben más területeken is felmérik majd őt, hogy pontosan lássák, mire terjednek ki a gyengeségei.
A pszichológus más kérdésekben is vizsgálódik, amik befolyásolhatják őt abban, hogyan tud tanulni. Vizsgálja, hogy érintett-e az ADHD tünetegyüttessel vagy van-e bármely mentális egészségét érintő probléma. Az ADHD ugyanis gyakran együtt jár a diszlexiával. Néhány tanulási vagy figyelemzavarral küzdő kisgyerek szorong vagy akár depressziós is lehet.

Könnyen lehet, hogy a családi előzményekről is kérdezni fognak, esetleg egy kérdőívet kell kitöltened a gyermeked erősségeiről és gyengeségeiről. Kérhetnek információkat a gyermekedet tanító pedagógusoktól arról, hogy ők mit tapasztalnak osztálytermi körulmények között.
Mindezeket együttesen vizsgálva lehet felállítani egy diagnózist. Ezt követően a pedagógusok is kapnak konkrét, személyre szóló ajánlásokat a többi szakembertől arra vonatkozóan, hogyan tudják segíteni a gyermekedet az iskolában.
Sok specialista van, aki segíteni tud a diszlexiás gyerekeknek, mind az iskolában és azon kívül is, kérhetjük logopédus, gyermek pszichológus, fejlesztő pedagógus segtítségét. Különböző utakon lehet közelíteni a megfelelő támogatás megtalálásához. De lényeges tudni, hogy a diszlexiára nincsen gyógyszer, sem orvosi kezelés.

Hogyan segítheted diszlexiás gyermekedet

Fontos tudatosítani, hogy szülőként mi magunk vagyunk gyermekünk számára az első számú segítség forrása. Az iskolával való szoros együttműködéssel, az olvasási készségek otthoni fejlesztésével egyrészt hozzásegítheted őt olyan eszközökhöz, amik segítségével eredményes az iskolában is, de még fontosabb, hogy semmivel sem pótolható motivációt jelent mindebben a gyerek számára a szeretetteljes szülői támogatás.

Néhány tipp, mit tehet a szülő:

Nézz utána, hogyan taníthatsz neki meg új szavakat.

Keress olyan szoftvereket, appokat, digitális eszközöket, amik segítik őt az olvasásban. (Pl. http://varazsbetu.hu/beszelgessunk/titkosiras/index.php; dyslexie font; OpenDyslexic)

Szerezz be hangsokönyveket, érdemes utánanézni ingyenesen letölthető változatoknak is!

Segíts középsikolás gyermekednek abban, mit mondhat, hogy képviselni tudja saját magát.

Nézz utána, te magad hogyan tudod képviselni a gyermekedet az iskolájában!

Fedezd fel a gyermeked erősségeit!

Rengeteg segítség és ötlet található az interneten. Érdemes minél többet olvasni, tájékozódni, kérdezni, szülőcsoportokba belépni, ahol nem csak ötleteket, hanem lelki támogatást is kaphatsz. A diszlexiás gyerekeknek alacsony az önértékelése, butának érzik magukat. Kitartással és hittel könnyebbé tehetjük számukra a tanulást, ezzel pedig viselkedésükre, érzelmi és társas életükre is felbecsülhetetlenül pozitív hatást gyakorolhatunk.

Ne feledd!

A diszlexia egy életre szóló, az agy speciális működéséből eredő feltétel, ami megnehezíti az érintettek számára sz olvasást.

A diszlexia jelei különbözők lehetnek a különböző életkorokban.

Számos eszköz, módszer áll rendelkezésre, ami segtíhet a gyermekednek abban, hogy a diszlexiával együtt sikeres legyen az iskolában és az életben.

forrás: https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/dyslexia/understanding-dyslexia,

dyslexia.com

Ha nem szeretnél lemaradni hasonló cikkekről, akkor nyomj egy like-ot a Szülő 2.0 oldalára!

Szólj hozzá!

Olvasóink történetei

 • Minta cikk 1.

  Minta cikk 1.

  "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat."

  App Hungary
További történetek >>>
Nevelni ésszel, szívvel, vagy hagyománnyal?
iskola, óvoda

Nevelni ésszel, szívvel, vagy hagyománnyal?

Mindenki ért a gyerekneveléshez. Mindenki vagy nevelt, vagy nevel vagy őt nevelték, de bármilyen vonatkozásban is találkozik a neveléssel, szakértővé válik. A saját élmény, az otthonról hozott hagyomány és tapasztalat erősebb bármilyen szakszerű megnyilatkozásnál, sőt akár ellentétes állásfoglalásként is megél egymás mellett.

 

Farkasszemet nézve a félelmekkel
interjúk

Farkasszemet nézve a félelmekkel

A félelem végigkísér egész életünkben. Kisgyerek korunktól egészen idős korunkig. Jó lenne hát megbarátkozni vele, megszelídíteni, ha már az életünk része. Ezt segíti Al Ghaoui Hesna, Holli a Hős című mesekönyve, akinek főszereplője bátor mintája lehet gyerekeinknek és nekünk is.

Lehet egy kérdéssel több?
határon túl

Lehet egy kérdéssel több?

Bennem megfogalmazódott vagy száz, amit fel kellett volna anno a fehér habos helyett a halványzöld, gyöngyös gallérúban, mert az én koromhoz (26) , az én helyzetemben... A kétéves lányom ordibált a szertartás alatt, hogy APA KOPASZ, jelzem legalább nem a császárról és a meztelenségről szólt az ének, de egyszerűen azóta is bánom, hogy ha már egyszer jelmezt húztam, - egyáltalán minek kell az a jelmez? - akkor miért nem lehetett 1000%osan. Szóval a kérdéseket miért nem tettem fel előtte, vagy közvetlen utána, vagy az eltelt húsz év során, és akkor most nem érezném úgy magam, mint a fuldokló, mikor a jószándékú segítők első lépésként bedugaszolják a végső menedék nádszálat a szájában.

A főzés, ami többféle intelligenciaterületet is megmozgat
ajánló

A főzés, ami többféle intelligenciaterületet is megmozgat

Bevallom, fejben jobban főzök. Meg ízlelni is jobban szeretek. Szóval sosem voltam az a tudatos kitchen women. Mégis, most amellett kampányolok, hogy főzzetek a gyerekeitekkel, meg nélkülük is sokat, mert az élet olyan területeit nyitja meg, amire nagyon kevés időnk jut!

Átlépni egy korszerűbb életbe, több mint akarat
Jövő Iskolája

Átlépni egy korszerűbb életbe, több mint akarat

Miközben omladoznak a régi iskolatípusok, és feszegetjük a retorikai határokat, gyakran ütközünk falakba. Saját falainkba. És szembesülünk azzal, hogy épp saját magunk miatt nincs haladás, modernitás, innovatív megoldások. Se az iskolákban, se otthonainkban. Miközben a szabad oktatást és a korszerű tudást követeljük, valójában 19. századi szerepekbe bújva az ajtót magunkra zárva régi mintáink szerint neveljük a gyerekeinket.