Kapcsolat Facebook Bejelentkezés
iskola, óvoda

Egy alternatíva, ha iskolát keresel

Szeptemberben indult a budapesti 3. kerületben a Tág Világ Iskola. Az első osztályosok magyar óráját, az iskolaalapító Mózes Dóra tartotta. A foglalkozások után ő mesélte el, hogyan is telnek a hétköznapjaik.

http://tagvilagiskola.hu/

Az első, legszembetűnőbb momentum az volt, hogy a 15 főből, összesen két kislány volt, a többi mind fiú, pedig aznap ketten hiányoztak is. Talán azt gondolják a szülők, hogy alternatív iskolákba csak „problémás” gyerekek járnak. Ahogy végignéztem az órát, biztos vagyok benne, hogy nem. Láthatóan voltak olyan gyerekek, akik lassabban tudtak bekapcsolódni vagy esetleg egy-egy feladat erejéig Dóra külön foglalkozott velük, de lényegében mindenki mindenben aktívan részt vett.

Az óra 50-60%-ában a gyerekek vonatoztak, közben énekeltek, körjátékot játszottak vagy éppen egy lepedő alól tárgyakat tapogattak le és vésték jól az agyukba, hogy utána a földön körben ülve elmondhassák, ki mit talált. Jó kis memóriajáték az agynak és finommotorika a kéznek.

Játék közben a gyerekek keveredtek, csoportba rendeződtek kettesével, hármasával és odafigyeltek, hogy ha valakinek esetleg nem jutott párja, vagy csoportja, az a következő körben biztos, hogy társra találjon. Mindezt jókedvűen, bátran, nyitottan, ami azért egy 3 hónapja iskolába járó gyereknek idegen felnőttek előtt, úgy gondolom nagy teljesítmény.

Amikor párosan dolgoztak, a tanítónő feltette a kérdést, hogy mi a legfontosabb a páros munkában. Egyszerre vágták rá a gyerekek, hogy meg kell dicsérni a másikat! Ez látszik is a feladatmegoldásoknál, soha semelyikük nem volt zavarban, ha véletlenül valamit nem tudott, vagy nem jól tudott.

Amikor önálló munkavégzésre került a sor, külön kiemelt 3 gyereket a tanító, akikkel ő foglalkozott, a többiek önállóan oldották meg a feladatokat, majd Dóra azt javasolta nekik, hogy ha valamit nem tudnak, suttogva kérdezzék meg a társukat. Akik hamarabb készen voltak, elvehettek időkitöltő feladatokat a tanári asztalról.

Jött egy újabb önálló munka, amiből három nehézségi szint közül lehetett választani. Saját maguk döntötték el a gyerekek, hogy ki melyiket vállalja. E feladat alatt is, míg az osztály dolgozott, Dóra külön foglalkozott az egyik kisfiúval. Az értékeléskor mindenki nagy dicséretet kapott, de azért elhangzott, hogy legközelebb mindenki gondolja át jól, melyik a megfelelő nehézségi szintű feladat számára, hogy időben be tudja fejezni.

A második óra, amit meglátogattam egy ötödikes természetismert óra volt. Az osztályban itt is nagyon eltolódott a nemek aránya, 11 fiú és 3 lány.

A kooperatív órát Gál Gabriella tartotta, lendületes, vidám hangulatú, a gyerekek figyelmét folyamatosan lekötő, érdekes óra volt. Először önállóan kellett dolgozni a diákoknak, amikor is arra biztatta őket Gabi, hogy ha valamit nem tudnak, nézzék meg a füzetben, majd alakítsanak párokat és osszák meg a tudásukat a többiekkel.

A víz halmazállapotáról beszélgettek. Csoportokat alkottak, kis egyszemélyes asztalaikat odahúzták a helyükön maradottakhoz, egy pillanat alatt átrendezték a termet, majd a csoportok eljátszották, hogy milyen a szilárd, a folyékony és a légnemű halmazállapot.

A gyerekek örömmel vettek részt az összes feladatban, sokat mozogtak az órán, de amint leültek, nyugodtan tudták folytatni a helyükön tovább a munkát.

A Tág Világ Általános Iskola ugyan egy új iskola, a program azonban több éves múltra tekint vissza. Az iskola szakmai igazgatója, Mózes Dóra a Tág Világ programot néhány kollégájával közösen, 5 évvel ezelőtt indította el egy III. kerületi önkormányzati iskolában. Azóta kiderült, hogy a KLIKK és az önkormányzati iskola szabta keretek között a program nem tud tartósan működni. Ezért a programban részt vevő, 2015/2016-ban 4. osztályos gyerekek szülei úgy döntöttek, hogy Dórával összefogva létrehoznak egy olyan iskolát, ahol a gyerekek ebben a szellemiségben folytathatják a tanulást. 2016-ban egy elsős, egy 2.-os, egy 4.-es és két 5.-es osztály indult. Összesen 69 gyerekkel, 12-15 fős osztálylétszámmal.

2017-re szeretnének egy új első osztályt indítani és a meglévő osztályokat fel szeretnék tölteni 20-24 főre. Nagyon sokan keresik az alternatív pedagógiával működő iskolákat, sokan jelentkeznek hozzájuk is.Megvan az igény is és a lehetőség is az épületben egy 8 évfolyamos iskola kialakítására. A cél egy jól működő 8 évfolyamos alternatív iskola létrehozása, ami egy rövid távú cél, hiszen 3 év múlva, nyolcadikosok lesznek a mostani ötödikesek.

A Tág Világ program is a Nemzeti Alaptanterv keretei között működik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden tanév év végére el kell érniük a gyerekeknek a NAT által előírt követelményeket pl. írás és olvasás készségek, vagy a matematika tudás terén.

Szerencsére az általános iskola első 4 osztályában és részben még az 5‐6. osztályokban is a NAT elsősorban kompetencia szinteket ír elő, és jóval kevesebb még a kötelező lexikális tartalom, mint a magasabb évfolyamokban. Így a tanulási módszerekben és a feldolgozandó témákban valójában jelentős mozgástér van – emiatt térhet el a Tág Világ a hagyományos iskoláktól.

Az oktatás nem tantárgyak, hanem témák köré szerveződik, a tanulás kooperatív tanulási technikák segítségével történik, és sokkal nagyobb a hangsúly a kompetenciák és készségek fejlesztésén, mint a hagyományos iskolákban.

Az 1. osztály témái: titkos út, állatok, világ, falu téma, 2. osztály: erdő, családom, népmesék világa, 3. osztály: testünk; a tűz; teremtésmítoszok és legendák; honfoglalás, 4. osztály: az én világom; Magyarország. A tantárgyi tartalmakat ezekbe a témákba integrálják. Például, ha a csillagos égbolt a témájuk, akkor ezzel kapcsolatban olvasnak föl szövegeket a gyerekek, festenek, rajzolnak, projektmunkákat végeznek, számítógépen dolgoznak, tehát minden e köré a témakör köré van csoportosítva, éppen ezért nincs hagyományosan magyar óra, matematika óra, rajzóra vagy technika óra, hanem témafeldolgozás folyik egész nap kisebb nagyobb blokkokban.

Ezért a Tág Világban a gyerekek egy-egy téma feldolgozása során ismerkednek meg a betűkkel és a számokkal, a témához kapcsolódóan oldanak meg csapatmunkában feladatokat, rajzolnak, kézműveskednek, majd írnak később fogalmazást, sőt, verset és saját mesekönyvet is. A témákhoz kapcsolódóan választják meg a kirándulások célpontjait, a múzeum- és színházlátogatásokat, és a minden évben megtartott erdei iskola is úgy kerül megszervezésre, hogy az aktuális témához kapcsolódjon. A projektek zárásaként többször tartanak bemutatót a szülőknek, amelyek során a nyilvános szereplést és prezentálást is megszokják, és megtanulják. A hosszabb témák mellett időnként egy-egy rövidebb projekthét is van, amikor egy szűkebb témakörrel foglalkoznak pár napig.

A Tág Világ program pedagógiai megközelítésének alapgondolata, hogy a gyerek akkor fog megtanulni jól tanulni, akkor szeret iskolába járni, ha érdekes számára a tanulás. Márpedig ehhez olyan témákat kell tanítani, ami a gyerekekhez az adott életkorban leginkább közel áll. Az is fontos, hogy a gyerek ne csak a tanár „kiselőadásait” passzívan hallgassa, hanem számára a tanulás egy minél inkább aktív folyamat legyen.

Nem tankönyveket tanítanak, mivel a kerettanterv kimeneti követelményében nincs benne, hogy tankönyveket kell megtanulni, hanem vannak olyan elérendő célok, amelyeket ezeken a témákon belül is el tudnak érni. Tehát klasszikus tankönyv nincs, témafüzeteik vannak, amelyek tartalmazzák a szövegeket, a nyelvtani gyakorló feladatokat, a matematika feladatokat.

Az alsó tagozat célja az lenne, hogy nem tananyagot kell tanítani, hanem készségeket és képességet kell fejleszteni, nagyon fontos, az értési készség, képesség fejlesztése, a logikus gondolkodás, a lényeglátás, az együttműködés, ami nem kapcsolható egy tantárgyhoz, hanem átível minden tantárgyon. Ezt is kooperatív csoportmunkában tanulják a gyerekek.

A mindennapok része, azok a szociális kompetenciák fejlesztése, amelyek elengedhetetlenek lesznek majd az életben ahhoz, hogy sikeresek legyenek a gyerekek, illetve a majdani felnőttek. És nem csak az a fontos, hogy bizonyos ismeretei legyenek bizonyos tantárgyakból, hanem az is, hogy hogyan tud a munkahelyén együtt dolgozni, gondolkozni, egy-egy problémát megoldani, vagy kezdeményezni. Ezek nagyon fontos képességek, amiket az általános iskolákban ugyanúgy kellene tanítani, illetve fejleszteni. Klasszikusan ezekre nincs idő, mert mindenképpen le kell adni a tananyagot, meg kell tanulni az írók, költők életrajzát, a természetismeret tankönyvet ki kell tölteni, de emellett elsikkadnak azok a nagyon-nagyon fontos dolgok, amitől boldog, vagy sikeres felnőtt lesz egy gyerekből.

A Tág Világ Iskola várja azokat a nyitott családokat, akik együtt tudnak gondolkodni velük és egyetértenek abban, hogy nem az az iskola feladata, hogy megtanítson valamit, hanem az, hogy a gyerekekkel együtt tudjon gondolkozni, hogy a kreativitásukat ki tudja bontakoztatni.

Akik elfogadják azt, hogy gyereknek lenni jó és meg kell tartani a gyereknek a gyerekkorát, szabad játszani délután vele, és az apukájával vagy az anyukájával „kell” beszélgetni eset, nem pedig a 25. oldalt kell házi feladatként kitölteni. Nagyon fontos társadalmi küldetésük, hogy meg kell hagyni a gyereket gyereknek.

Mindig vannak olyanok, akik később rájönnek, hogy mégsem erre gondoltak, mégis azért jó lenne, ha pl. a nyelvtani tananyagot szárazabban és követhetőbben adná le a tanár. Ilyenkor is következetesen ragaszkodnak az elveikhez, ha tehát nem egyezik a szülő és az iskola álláspontja, akkor el kell engedniük azokat a családokat, akik nem így gondolják, mert fontos, hogy egyet gondoljanak a pedagógiai munkáról.

A szülők többsége azért szeretné alternatív iskolába íratni a gyerekét, mert az állami rendszerbe nem fér bele, vagy magatartási, vagy tanulási probléma miatt. Nagyon kevesen választanak csak a program miatt alternatív iskolát. Az alapító okiratukba nem vették fel az sni-s tanulókra vonatkozó nyitottságot egyelőre, úgyhogy az ilyen problémával küzdő gyerekekkel nem tudnak sajnos foglalkozni. De magatartási zavarokkal küzdő gyerekekkel megkeresik őket, úgyhogy figyelve az osztályban az arányokra, felveszik őket.

Ha nem szeretnél lemaradni hasonló cikkekről, akkor nyomj egy like-ot a Szülő 2.0 oldalára!

Szólj hozzá!

Olvasóink történetei

  • Minta cikk 1.

    Minta cikk 1.

    "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat."

    App Hungary
További történetek >>>
Nevelni ésszel, szívvel, vagy hagyománnyal?
iskola, óvoda

Nevelni ésszel, szívvel, vagy hagyománnyal?

Mindenki ért a gyerekneveléshez. Mindenki vagy nevelt, vagy nevel vagy őt nevelték, de bármilyen vonatkozásban is találkozik a neveléssel, szakértővé válik. A saját élmény, az otthonról hozott hagyomány és tapasztalat erősebb bármilyen szakszerű megnyilatkozásnál, sőt akár ellentétes állásfoglalásként is megél egymás mellett.

 

Farkasszemet nézve a félelmekkel
interjúk

Farkasszemet nézve a félelmekkel

A félelem végigkísér egész életünkben. Kisgyerek korunktól egészen idős korunkig. Jó lenne hát megbarátkozni vele, megszelídíteni, ha már az életünk része. Ezt segíti Al Ghaoui Hesna, Holli a Hős című mesekönyve, akinek főszereplője bátor mintája lehet gyerekeinknek és nekünk is.

Lehet egy kérdéssel több?
határon túl

Lehet egy kérdéssel több?

Bennem megfogalmazódott vagy száz, amit fel kellett volna anno a fehér habos helyett a halványzöld, gyöngyös gallérúban, mert az én koromhoz (26) , az én helyzetemben... A kétéves lányom ordibált a szertartás alatt, hogy APA KOPASZ, jelzem legalább nem a császárról és a meztelenségről szólt az ének, de egyszerűen azóta is bánom, hogy ha már egyszer jelmezt húztam, - egyáltalán minek kell az a jelmez? - akkor miért nem lehetett 1000%osan. Szóval a kérdéseket miért nem tettem fel előtte, vagy közvetlen utána, vagy az eltelt húsz év során, és akkor most nem érezném úgy magam, mint a fuldokló, mikor a jószándékú segítők első lépésként bedugaszolják a végső menedék nádszálat a szájában.

A főzés, ami többféle intelligenciaterületet is megmozgat
ajánló

A főzés, ami többféle intelligenciaterületet is megmozgat

Bevallom, fejben jobban főzök. Meg ízlelni is jobban szeretek. Szóval sosem voltam az a tudatos kitchen women. Mégis, most amellett kampányolok, hogy főzzetek a gyerekeitekkel, meg nélkülük is sokat, mert az élet olyan területeit nyitja meg, amire nagyon kevés időnk jut!

Átlépni egy korszerűbb életbe, több mint akarat
Jövő Iskolája

Átlépni egy korszerűbb életbe, több mint akarat

Miközben omladoznak a régi iskolatípusok, és feszegetjük a retorikai határokat, gyakran ütközünk falakba. Saját falainkba. És szembesülünk azzal, hogy épp saját magunk miatt nincs haladás, modernitás, innovatív megoldások. Se az iskolákban, se otthonainkban. Miközben a szabad oktatást és a korszerű tudást követeljük, valójában 19. századi szerepekbe bújva az ajtót magunkra zárva régi mintáink szerint neveljük a gyerekeinket.