Kapcsolat Facebook Bejelentkezés
iskola, óvoda

Amit a diszkalkuliáról feltétlenül tudni kell (a tanároknak)

A harmadik osztályos Liam retteg a matek óráktól. Mindig is rettegett. Az iskolaelőkészítőben nehézségei voltak a tízig számolással és azzal is, hogy színük és alakjuk szerint szétválogasson dolgokat. Első osztályban lehetetlennek tűnt számára megtanulni az összeadást és kivonást, akármennyit is gyakorolta egyedül vagy édesapjával minden este. A többi gyerek az osztályban most már a szorzás és osztás műveleteivel foglalkozik, miközben Liam továbbra is küzd azzal, hogy megértse, 35 nagyobb vagy kisebb a 24-nél.

Édesapja szerint nem dolgozik elég keményen, nem tesz elég erőfeszítést, a tanára pedig csak egyre több házi feladatot ad neki és még több gyakorlást javasol. „Miért nem tudom egyszerűen csak megérteni a matekot?” – teszi fel a kérdést újra és újra Liam. A válasz egy hosszú kifejezés, amit ő még soha nem hallott és úgy tűnik, a szülei és a tanárai sem: diszkalkulia.

Mi a diszkalkulia?

A diszkalkulia….

 • Egy tanulást befolyásoló tényező, ami megnehezíti a számokhoz kapcsolódó fogalmak megértését és az összeadáshoz és kivonás műveletéhez kapcsolódó feladatokat.
 • Gyakori dolog. Szakértők szerint a diszkalkulia legalább annyira általános jelenség, mint a diszlexia.
 • Gyakran együtt jár más zavarokkal. A diszkalkulia önmagában is jelen lehet, de gyakran találkozni vele diszlexiás és/vagy ADHD-s gyerekeknél.

A diszkalkulia nem....

 • Nem jele az alacsony intelligenciának. Nagyon okos lehet valaki, magas IQ-val, miközben diszkalkuliás.
 • Nem egyenlő a matematikától való szorongással. Bár gyakran jár ilyen érzelmekkel, hiszen aki érintett, erősen fél a hibázástól és az önbizalma is nagyon alacsony.
 • Nem az erőfeszítések hiányából fakad. Aki diszkalkuliás, annak az előrelépéshez többféle különböző tanulási megközelítésre van szüksége ahelyett, hogy ugyanazokat az utasításokat kapná meg többször.

A diszkalkulia egy matematikai tanulási zavar (néha matematikai diszlexiának is nevezik, de ez félrevezető). Sokkal kevésbé ismert és megértett jelenség, mint a diszlexia, és az ezzel élő emberek évekig, vagy akár egész életükben küzdenek vele anélkül, hogy segítséget kapnának. Többnyire ahhoz hasonlóan, ahogyan a diszlexiások egészen egyszerűen nem látnak bizonyos betűket és szavakat, vagy nem úgy ahogy a többség, mert a diszkalkuliások bajban vannak a számokkal, nehézségük van a számérzékkel.

Számukra a 7 = hét fogalma zavaros. Nehézségeik vannak a számok sorba rendezésével, vagy a nagyobb/kisebb reláció megértésével. Még rosszabb a helyzet, amikor a relációs jelek (>; <) váltják fel a szavakat. Fontos leszögezni, hogy a tanulás számukra nem csupán idő kérdése és nem is csak az elegendő gyakorláson múlik, a diszkalkuliásoknak pusztán ezekkel az eszközökkel szinte lehetetlen elérni a többiek számára elérhető célokat.

Pontos adatok nem állnak a rendelkezésünkre arról, hány ember él együtt diszkalkuliával, de a becslések a lakosság 3-6 százalékára teszik ennek az arányát. A diszkalkulia gyakran van együttesen jelen más tanulási zavarokkal (A kutatók becslései szerint azoknak a gyerekeknek, akiknek olvasási nehézségeik vannak, a 40-60 százalékának valamilyen matematikai akadályozottsága is van) illetve ADHD tünetegyüttessel is. Bárhogyan is van, a tanítók, tanárok azok, akik először észrevesznek valamit ebből és jeleznek, majd segítenek azonosítani a tanulási zavarokat. Éppen ezért különösen fontos a számukra, hogy pontosan tudják, mire figyeljenek fel az osztálytermi munkában és a termen kívül.

Hogyan azonosíthatjuk a diszkalkuliára utaló jeleket?

1. Téri és időbeli tájékozódás: nehézkesen tudja megmondani a pontos időt, állandó nehézségbe ütközik a jobb és a bal meghatározásával, a térképolvasás kifejezetten nehéz számára.

2. Memória: képtelen pontosan visszaidézni a számokkal végzett műveletek eredményeit, folyamatosan ismételgetnie kell ahhoz, hogy vissza tudja mondani. Újra és újra kell tanulnia az egyes készségeket. Nehézségekbe ütközik szervezési kérdésekben is.

3. Számlálás: egyformán nehezére esik tájékozódni előrefelé és visszafelé egy számsorban vagy sorozatban, könnyen kizökken a számlálásból, elveszíti a fonalat, a kettesével, hármasával, stb. számlálás megerőltető számára.

4. Számolás: bizonytalan a saját válaszaiban, számolási eredményeiben, képtelen átalakítani egy matematika nyelvén leírt információt pl. 4+5=9 az ugyanaz, mint 5+4=9.

5. Számok: nehézséggel küzd a helyiértékek megértésében és az időbeli sorrend felállításával is.

6. Mérések és mértékegységek: küzdelmes számára az olyan matematikai fogalmak értelmezése, mint pl. az idő és a sebesség. Problémás számára a pénz kezelése, a pénzváltás.

A pedagógusok tudják jól, hogy minden osztályban sokféle képességekkel bíró gyerek dolgozik együtt, akik különböző tempóban tanulnak. Ennek tudatában hogyan lehet eldönteni, hogy egy-egy kisgyerek csupán nem illeszkedik az átlagba, vagy tanulási zavarral küzd?

Íme a diszkalkulia néhány tipikus jele a különböző életkorokban:

Óvoda

A diszkalkuliás gyerekeknek ebben az életkorban nehézséget okoz elszámolni tízig, bármennyit is gyakorolják. Úgy tűnik nem értik, hogy a számok mit fejeznek ki – könnyen előfordul, hogy amikor három ceruzát kérünk tőlük, ők egy egész kupacot hoznak. Nem értik a minták, mintázatok szabályszerűségeit és nem megy nekik a szétválogatás sem.

Általános iskola

Ez az az életkor, amikor a matematikai tanulási zavarok a leginkább reflektorfénybe kerülnek. Az ilyen nehézséggel küzdő gyerekek sokáig továbbra is használják az ujjaikat a számoláshoz, miközben az osztály nagy része már az alapvető műveletek, az egyszerű összeadás és kivonás fejbeli és írásbeli elvégzésénél tart. Nem tudják összekapcsolni a matematikai jeleket a jelentésükkel és a kapcsolódó kifejezésekkel, pl. „meg”= +, illetve azt sem tudják értelmezni, hogy ezt a jelet az összeadás írásbeli jelölésére használjuk. A fejben számolás különösen nehéz számukra, mert általában gondjuk van a szóbeli kifejezéssel is. Minden bizonnyal vissza fogják utasítani, hogy részt vegyenek bármilyen matematikai tartalmú játékban, mint pl. a Monopoly vagy az Uno.

Középiskola

Az alap matematikai feladatokon túl nehéz számukra megérteni a műveletekre vonatkozó szabályokat (pl. kommutativitás 3+5=5+3; helyettesíthetőség x=11). Továbbra is nehézséget okoz megtanulni bármit, aminek köze van a számokhoz, ez pedig kihat más tantárgyak tanulására is (pl. a képletek, egyenletek a kémiában, fizikában).

A hétköznapok

A diszkalkuliával küzdő gyerekeket az iskolán kívüli számos mindennapi tevékenység is kihívások elé állítja. Bajba kerülnek a zsebpénz beosztásával, gyakran túlköltekeznek, sokkal hamarabb elfogy a pénzük, mint ahogyan tervezik. Ha játékokról, sportról van szó, nehéz számukra követni a pontok állását akkor is ha játszanak, és ha néznek valamilyen játékot, sporteseményt. Állandó időzavarban élnek, nehéz számukra az idő kezelése, sőt, nehéz egyáltalán megmondani, hogy hány óra van és megsaccolni, hogy egy bizonyos tevékenység ennyi ideig fog tartani. Gyakran megtörténik velük, hogy elvesznek, összezavarodnak, még számukra ismerős, megszokott helyzetekben is. Keverik a jobb és bal oldalt. Az alapvető matematika sokkal inkább átitatja a mindennapi életünket, mintsem azt gondolnánk. A diszkalkuliás gyerekek nap mint nap kíméletlenül szembesülnek ezzel.

MELYIK SZÁM A NAGYOBB?

Ez a teszt segít eldönteni, hogy egy személy számokkal kapcsolatos problémája diszkalkuliához vagy más kognitív zavarhoz kötődik.

Melyik magasabb?

A diszkalkuliások éppen ugyanolyan gyorsan megválaszolják ezt a kérdést, mint bárki más, akinek nincs matematikai tanulási zavara.

Melyik nagyobb?

Aki diszkalkuliával küzd, sokkal tovább gondolkodik, mielőtt válaszolna erre a kérdésre. A válaszuk kevésbé szabatos, inkább bizonytalan. Minél kisebb a különbség a két szám között, annál inkább.

Hogyan segíthet egy pedagógus?

Először is, ahogy minden más tanulási zavar estén is, biztosítsuk annak a lehetőségét, hogy az érintett diákunk a számára leginkább megfelelő módon kapjon értékelést. Álljunk készen arra, hogy máshogyan csináljunk dolgokat annak érdekében, hogy eredményekhez segítsük őt. Sok diszkalkuliás képes rá, hogy jól teljesítsen matematikából, ha képesek vagyunk hozzá igazítani a tanítást-tanulást. Arra is vannak példák, hogy diszkalkuliája ellenére, azzal együtt matematikai területeken fut be valaki karriert.

Próbáljunk néhányat az alábbiak közül:

 • Több idő. Vegyük le a nyomást az érintett diákunkról és hagyjuk, hogy a saját tempójában, módján dolgozzon! Ez azt is jelentheti, hogy egy teszt megírására több időt adunk neki. Részesítsük előnyben és jutalmazzuk a helyes válaszokat szemben a gyors válaszokkal!
 • Kevesebb házi feladat. Ez különösen nehezünkre eshet, de mivel számára sokkal több időt igényel a feladatok megírása, a diszkalkuliás gyerekek inkább profitálnak a kevesebb otthoni feladat megoldásából.10 helyett kapjon csak 5 példát. Ez csökkenti a frusztrációját.
 • Lassítsuk le a tanulást! Általában minden gyerektől azt várjuk, hogy egy bizonyos életkorra tisztában legyen az alapvető matematikai tényekkel. Ez egy diszkalkuliás gyerektől egész egyszerűen nem elvárható. A magolás és az ismételgetés náluk különösen nem működik. Fedezzünk fel velük együtt más módszereket a tanulásra, bátorítsuk őket arra, hogy kidolgozzák a saját tanulási stratégiákat! Lehet, hogy ez most végtelenül hosszú időnek tűnik, de később pótolhatatlan előnyökkel jár majd.
 • Engedjük meg, hogy segítséget vegyen igénybe! Amikor lehetséges, engedjük meg nekik, hogy számológépet használjanak, vagy hogy használják a tankönyvet tesztírás közben. Főként, ha azok a dolgok, amiket tesztelünk nem szerepelnek benne egy az egyben. Koncentráljunk a fogalmak megértésére és ne a magolást és a szó szerinti visszamondást követeljük meg!
 • Alkalmazzunk sokféle módszert! Minden gyerek számára előnyös, ha többféle tanítási és tanulási módszert alkalmazunk. Használjunk számegyenest, különböző manipulációs eszközöket, szín kódokat és interaktív játékokat! Ha egy gyereknek nehézsége van az új ismeretek megértésével az egyik módon, nézzünk másik után! Ne veszítsük szem elől, hogy a cél az, hogy a gyerekek megértsék a matematikát, nem pedig egy bizonyos tanítási-tanulási módszer kizárólagos használata!
 • Keressünk árnyékpedagógust! A diszkalkuliás gyerekek hasznára vállhat egy pedagógiai asszisztens. A legjobb, ha olyasvalakit találunk, aki pontosan ismeri a problémát, esetleg már dolgozott korábban tanulási nehézséggel küzdő gyerekekkel. Az osztáytanítók számára is segítség lehet egy ilyen egy kolléga abban, hogy olyan módszereket kezdjenek el használni, amiket eddig nem, ám valóban működnek, mind az osztályban, mind azon kívül.

Forrás: https://www.weareteachers.com/understanding-dyscalculia/?utm_content=1539990643&utm_medium=social&utm_source=sprout

Ha nem szeretnél lemaradni hasonló cikkekről, akkor nyomj egy like-ot a Szülő 2.0 oldalára!

Szólj hozzá!

Olvasóink történetei

 • Minta cikk 1.

  Minta cikk 1.

  "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat."

  App Hungary
További történetek >>>
Ádéhádést csinálunk a gyerekekből
iskola, óvoda

Ádéhádést csinálunk a gyerekekből

Mindannyiunk rettegett jelensége a túlmozgásos, figyelmetlen, lenyugtathatatlan, örökmozgó, rosszgyerek. (ADHD, már a kicsik is így azonosítják magukat, egymást.) Akivel semmire sem megyünk, nincs rá időnk, nincs rá energiánk, a fejünkre nőnek és kudarc a felnőttek számára.

Farkasszemet nézve a félelmekkel
interjúk

Farkasszemet nézve a félelmekkel

A félelem végigkísér egész életünkben. Kisgyerek korunktól egészen idős korunkig. Jó lenne hát megbarátkozni vele, megszelídíteni, ha már az életünk része. Ezt segíti Al Ghaoui Hesna, Holli a Hős című mesekönyve, akinek főszereplője bátor mintája lehet gyerekeinknek és nekünk is.

Kaleidoszkóp.. nekem ilyen a karácsony
határon túl

Kaleidoszkóp.. nekem ilyen a karácsony

Az üveggömbök és a gyertyák fényében előjönnek régi képek. Az első adventi kalendárium. 24 számozott lap, a hatodikon Mikulás, az utolsón fenyő, és minden nap letéptünk egyet. Rajzzal. Eleinte anyám rajza, később a saját girbegurba számaink… a várakozás gyötrelmes gyönyöre.

 

Az ünnep feladata
ajánló

Az ünnep feladata

Az ünnepnek is van ám feladata! Nem csak úgy jön el! Néhány rendkívül fontos tudást hordoz magában! A következő hetekben ezeket kell megtenni ahhoz, hogy sikerrel zárjátok a téli szünetet, ezzel az évet is!
Lehet készíteni check list-et, mindet pipálni, így garantáltan nem marad ki egyetlen fontos elem sem!

Átlépni egy korszerűbb életbe, több mint akarat
Jövő Iskolája

Átlépni egy korszerűbb életbe, több mint akarat

Miközben omladoznak a régi iskolatípusok, és feszegetjük a retorikai határokat, gyakran ütközünk falakba. Saját falainkba. És szembesülünk azzal, hogy épp saját magunk miatt nincs haladás, modernitás, innovatív megoldások. Se az iskolákban, se otthonainkban. Miközben a szabad oktatást és a korszerű tudást követeljük, valójában 19. századi szerepekbe bújva az ajtót magunkra zárva régi mintáink szerint neveljük a gyerekeinket.